Zmiana w Zarządzie teamtechnik Poland!

W teamtechnik Poland nastąpiła ważna zmiana. Na stanowisku Prezesa witamy Grzegorza Szydełko, który był dotychczas Wiceprezesem i Dyrektorem Operacyjnym.
Bardzo płynnie przeszedł do nowej roli, ponieważ zna firmę od samego początku. Grzegorz był jednym z założycieli teamtechnik w Polsce w 2005 roku. To niezwykła wartość, kiedy Prezes doskonale zna zarówno dalsze kroki, jak również historię organizacji.
Grzegorz Szydełko zamierza kontynuować plany rozbudowy firmy zgodnie ze strategią, powiększyć grono Klientów oraz wspierać pracowników w dalszym rozwoju.

Dotychczasowy Prezes Wojciech Derda będzie wspierał teamtechnik z ramienia TDJ Equity, gdzie objął rolę Partnera Zarządzającego. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!